Астра Биоплант ЕООД
Организатор Производствена смяна (маслодобив)
Русе
длъжност на пълно работно време

Организатор Производствена смяна (маслодобив)

Русе длъжност на пълно работно време

За нас

Астра Биоплант ЕООД е утвърден производител и лидер на пазара по внедряване на технологии за алтернативни горива. Във връзка с развитие на дейността, компанията, търси да назначи за град Русе Организатор Производствена смяна (маслодобив).

Отговорности

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Прилага правилата за експлоатация и поддръжка на машините и съоръженията в производствeната инсталация.
• Запознава принципа на работа на оборудването, както и режимите на настройване, съобразно утвърдена технология.
• Познава свойствата на обработвания материал, изискванията за транспортиране и съхранение на суровините и материалите, причините за нарушаване на технологичния режим и начините за тяхното предотвратяване .
• Извършва настройки на режимите на технологичното оборудване,
• Упражнява контрол в процеса на работа в съответствие с технологията на производството и качествата на обработваните материали.
• Дава информация за състоянието на оборудването, параметрите и качеството на произвежданата продукция на прекия си ръководител и предприема съответните действия в случай на отклонения от нормалния технологичен режим на работа.
• Регистрира техническите и технологични отклонения в съответните дневници и работни карти.
• Организира и извършва контрол върху изправността, правилното приемане и ползване на обзавеждането, инструментите, личните предпазни средства, специалното работно облекло.
• Осигурява организация на работните места, съобразно утвърдения технологичен режим, правилата и нормите за безопасна работа и актуалната работна ситуация.
• Следи за правилното протичане на производствения процес и за спазването на правилата и нормите за безопасни методи на работа в течение на смяната.
• Провежда встъпителни, периодични и ежедневни инструктажи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност.

Изисквания и необходими умения

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА:
• Минимум 1г. професионален опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Средно техническо или висше техническо образование;
• Желание за работа на смени (12ч.).

Ние Ви предлагаме

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Възможността да бъдете част от историята на водеща и развиваща се компания;
• Въвеждащо обучение и текущо развитие;
• Работно облекло и лични предпазни средства;
• Конкурентно възнаграждение;
• Ваучери за храна;
• Допълнителна здравна застраховка;
• Транспорт до/от работното място;
VCD