Организатор ремонт и поддръжка
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Организатор ремонт и поддръжка

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

Основни задължения и отговорности:
Отговаря за нормалното функциониране и поддържането на инженерно-техническите системи, системите за сградна автоматизация /BMS/ в обектите на Националната галерия.
Участва в изпълнението на плановете за текущи прегледи и ремонти по ИТС.
Участва в обследването на аварии на ИТС и вземането на мерки за отстраняването им.
Съдейства и подпомага дейността по изготвяне на документация във връзка с поддръжката и експлоатацията на инженерно-техническите системи във всички филиали на Националната галерия.

Изисквания и необходими умения

Изисквания за заемане на длъжността:
Вид и равнище на образованието: висше техническо образование по специалностите „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” и „Топлотехника”.
Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.
Личностни и поведенчески характеристики: Умение за работа под напрежение, високо чувство за отговорност, експедитивност, комуникативност, способност за работа в екип, прецизен, инициативен, дисциплиниран, честен и лоялен.

Информация за контакт

Телефон: 0887887649

ITCD