Amtest EOOD
10 - 20 служителя
Отговорник склад
София, кв. Лозенец
длъжност на пълно работно време
ITCD