Пакетировач
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Пакетировач

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Отговорности

Описание на длъжността:
1. Участва в процеса на първично и вторично опаковане на продукцията и товаро-разтоварни дейности;
2.Следи, качеството на продукцията да отговаря на спецификациите;
3.Участва в процесите по отразяване на производствения процес в прилежащата документация;

Опит и клалификации:
• Отговорност и прецизност при изпълнение на служебните задължения;
• Умения за работа в екип.

Подборът и интервютата ще спазят пълна конфиденциалност.
Всички предоставени данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати

Ние Ви предлагаме

Работа на редовна смяна 08 часа до16.30 часа
• Трудов договор.
• Адекватно професионално оценяване при постигнати резултати – ежемесечен бонус
• Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността
• Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво
• Дългосрочна заетост
• Допълнителни придобивки:
- Ваучери за храна, Мултиспорт
Zaplatomer Banner