"Оскар-Ел" ЕООД
50 - 300 служителя
Пазач-портиер
гр. Божурище
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner