Пицар
Свищов
длъжност на пълно работно време
 Подходяща за бежанци

Пицар

Свищов длъжност на пълно работно време  Подходяща за бежанци

Описание на позицията

1. Участва в производството на готварска продукция под ръ¬ководството на главния готвач.
2. Спазва изискванията за количеството и качеството на вло¬жените продукти и подправките.
3. Следи за работата на машините, съоръженията и състоя¬нието на посудата.
4. Поддържа изискваната производствена хигиена на работ¬ното място съгласно санитарните изисквания.
5. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух¬нята.
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

Информация за контакт

Телефон: 0895788733

JobTiger Banner