work InTime GmbH
Помощници при производство / Помощници на строителна площадка
други в чужбина, Германия
длъжност на пълно работно време
От 4000 до 5000 лв.

Помощници при производство / Помощници на строителна площадка

други в чужбина, Германия длъжност на пълно работно време От 4000 до 5000 лв.

За нас

Ние се фокусираме върху подбора и преотстъпването на квалифицирани специалисти, инженери, техници, занаятчии и майстори за индустриални и занаятчийски предприятия в цяла Германия. Нашите служители са електротехници, стругари, инженери на отоплителни инсталации, шлосери, електромонтьори, заварчици, бояджии и специалисти от много други професионални групи от индустрията и занаятчийството.

Това специализиране ни помага да намираме подходящият мъж или жена за съответната работна позиция. Защото познаваме нуждите както на нашите служители, така и на клиентите ни. Нашите служители идват с практически опит и познават браншовете, в които работят: те са експерти в своята област. Все пак важното е и двете страни винаги да са доволни. Това е единственият начин да се създаде успешно сътрудничество.

При преотстъпването на служители всички страни трябва да остават удовлетворени

Ето защо ние ценим надеждното сътрудничество и стабилните работни взаимоотношения. Затова плащаме коледни и празнични надбавки, инвестираме в допълнителното обучение и повишаването на квалификацията и се грижим за настаняването на нашия персонал. Така даваме и на двете страни сигурна подкрепа, за да се чувстват добре както хората в предприятията, така и нашите служители.

Тази концепция ни прави водещи консултанти по всички въпроси, свързани с подбора на персонал и за кандидатстващите, и за фирмите.

Отговорности

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

- Помощ при изработката на изделия и детайли
- Помощ при монтаж на стоманени конструкции, съоръжения и контейнери
- Помощ при cъединяване на ламарини, тръби, профили или детайли
- Помощ при монтаж на компоненти и детайли
- Помощ при демонтаж на метални конструкции

-Помощ при въвеждане в експлоатация и подръжка на машини

- Помощ при pемонт на машини

- Помощ при инсталиране и поддръжка на електрически и електронни инсталации
- Помощ при монтаж и проверка на проводници
- Помощ при извършване на проверки и изолиране
- Помощ при функционални тестове на отделни уреди и инсталации

- Помощ при инсталиране на нови и поддръжка на съществуващи електрически и електронни инсталации
- Помощ при изграждане на инсталации на строежи в довършителен етап и на нови сгради
- Помощ при извършване на проверки за сигурност и на функционални тестове
- Помощ при изграждане на противопожарни и алармени системи

- Помощ при изграждане и монтаж на табла за управление и тест на функционалността им
- Помощ при интегрирането им в индустриални инсталации
- Помощ при oтстраняване на неизправности

- Помощ при инсталиране на електронни комуникационни системи и системи за сигурност
- Помощ при cвързване на компютърни и телефонни системи
- Помощ при монтаж, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка на уреди
- Помощ при функционални тестове на отделни уреди и инсталации

Изисквания и необходими умения

Описание и изисквания:

Вие сте сръчен/сръчна, имате опит като помощник/помощничка в индустриалното производство или като помощник/помощничка на строителна площадка, но нямате съответното професионално образование? Това не е проблем за нас! Това не е пречка да работим заедно!
Ние търсим надеждни хора, които възприемат бързо нови неща и желаят да работят в един модерен, интернационален колектив. Нашето представителство търси от името на реномирани основни клиенти Помощници при производство / Помощници на строителна площадка (м/ж) за дългосрочно сътрудничество в рамките на преотстъпването на служители с местоположения в цяла Германия.

Ние Ви предлагаме

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Всички предимства на тарифните споразумения с Федералната асоциация на работодателите и агенциите за подбор на персонал (BAP, преди BZA)
- Заплащане над тарифата
- Надбавки за транспорт
- Доплащане за извънредни часове и за работа в неделни и празнични дни
- Надбавки за почивни дни и Коледа
- Индивидуално обслужване от нашето представителство във Вашия регион

Информация за контакт

Телефон: 00493641235400

JobTiger Banner