Продавач-консултант
София
длъжност на пълно работно време

Продавач-консултант

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

1. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания.
3. Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид.
4. Аранжира стоките на работното си място.
5. Извършва необходимите действия по оформяне на документите, свързани с покупко-продажбите на предлаганите в обекта стоки, приема парични суми и връща ресто при заплащане в брой.
6. Преди отварянето и след затварянето за клиенти на магазина хигиенизира търговската площ на обекта.
7. При отсъствие на управителя приема доставки за заявени стоки и следи съответствието на поръчаните и доставените видове, марки и количества.Извършва заплащане на доставените стоки и приема съответните документи за това.

Изисквания и необходими умения

Отговаря за правилното съхранение на поверените стоки в обекта и следи за тяхното опазване от кражби и повреди.
2. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки.
3. Отговаря за правилната експлоатация и доброто състояние на поверената техника-електронен касов апарат.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Следи за своевременното спиране от продажба на стоки с изтекъл срок на годност.

Ние Ви предлагаме

Гъвкаво работно време - 6 или 8 часа
Заплата и осигуровки спрямо българското законодателство
Безплатна консумация
Обучение и възможност за акариерно развитие
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner