HRS Bulgaria
50 - 300 служителя
Продавач - консултанти (сезонна заетост)
Варна
длъжност на непълно работно време
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner