HRS Bulgaria
50 - 300 служителя
Производствени служители - редовна смяна / може и без опит
Перник
длъжност на пълно работно време
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner