Процесен инженер
София
длъжност на пълно работно време

Процесен инженер

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търсим Процесен инженер, който да се присъедини към екипа.

Основна цел на заемащия позицията:
Да организира технологичната дейност и да отговаря за установяване и проследяване на технологичните процеси – спойка-вълна, селективна спойка, автоматизирани спояващи устройства и заварки.

Основни задължения:

Участва в разработката и внедряването на нови процеси в производството;
Прилага мерки за оптимизиране на процесите, контрол на процесите и осигуряване на работа съгласно установената технология;
Участва във валидирането на оборудване и процеси;
Извършва периодична проверка на пригодността на технологичното оборудване и процесите и при необходимост предприема действия за тяхното възстановяване или подобряване;
Ангажиран е при приемането и инсталирането на нова производствена екипировка, участва в проектирането и изграждането на монтажни линии за отделните продукти;
Предлага мерки за подобряване на цената и качеството на изделията;
Участва при определяне на нормовремена за отделните операции;
Създава технически спецификации и работни инструкции;
Участва в обучението на операторите по отношение на процеса/процесите, за който/които отговаря.

Изисквания:

Висше техническо образование – специалност електроника, електротехника, машинно инженерство или др. релевантно;
Английски език – добро ниво;
Отлична компютърна грамотност – MS Office;
Умения за работа с CAD или Gerber файлове - предимство;
Познания и/или опит в производствена среда по отношение организацията на процесите за насищане на електронни модули - плюс;
Основни познания по програмиране на машини с цифрово-програмно управление;
Нагласа за работа с широк кръг хора – производствен персонал и инженерен състав.
Готовност за работа под напрежение;
Умения за работа в екип;
Подход при взаимодействие с клиенти и доставчици.

Ние предлагаме:

Социални придобивки - ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Работа в международен екип от професионалисти в сферата на асемблиране на автомобилна електроника;
Фирмено обучение.
Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2017)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD