QA Specialist - Forex industry
София
длъжност на пълно работно време

QA Specialist - Forex industry

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

За наш клиент - Forex брокер, търсим QA Specialist.

Характер на работата:
- Следи за правилното спазване на писмената и устна кореспонденция;
- При необходимост изготвя нови или коригира стари документи, за нормите на писмената и устна кореспонденция;
- Слуша разговори в релано време, проверява имейл и чат кореспонденции между служителите и клиентите на Компанията;
- Изготвя набор от репорти и статистики, относно нивото на качеството на обслужване, както и
профилирани анализи спрямо всеки член на проактивните департаменти;
- Информира своевременно Управителя на Компанията, Борда на Директорите и Мениджъра на
отдел Риск, при наличието на нередности (физически, технически, софтурни), рискови казуси или некоректно поведение на един или повече служители;

Основни изисквания за заемане на длъжността:
- Перфектен Английски – устен и писмен;
- Опит на посочената позиция в индустрията: минимум 1 година;
- Опит в следенето на правилното съставяне на писмената и устна кореспонденция на служителите към клиентите на Компанията и прилагане на установените от Компанията нормативни актове и процедури, както и спазване на законовите мерки за авторско право;
- Познания и опит с: Microsoft Office, MT4, MT5, Zendesk, Live chat, CRM;
- Предишен опит с регулирани компании се счита за голямо предимство;

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD