American University in Bulgaria
Работник поддръжка
София
длъжност на пълно работно време

Работник поддръжка

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Прави проверки на състоянието на сградата и извършва дребни поправки, когато е необходимо
• Подрежда залите за различни събития според нуждите на заявителя
• Осигурява технически параметри за провеждане на събития – микроклимат, осветление, вентилация и други необходими условия
• Поддържа зелените площи около сградата
• Грижи се за интериорната растителност

Изисквания и необходими умения

• Средно-техническо образование с подходящ опит в областта на поддръжка на сгради
• Познаване на процесите, свързани с поддръжка на сгради и учебни зали
Zaplatomer.bg