Работник, поддръжка на сгради
София
длъжност на пълно работно време

Работник, поддръжка на сгради

София длъжност на пълно работно време

За нас

Данлекс е изключителен представител от 1998 година на международните концерни и технологични лидери Smiths Detection и Vanderlande Industries.
Нашата дейност е продажби и сервиз на:
- системи за инспекция и детекция за летища, митници, пристанища, правителствени сгради и обекти на критичната инфраструктура
- багажни транспортни системи за пътнически терминали на летища
Оперираме проектно ориентирано на три пазара – България, Македония и Косово.
Нашият пазарен дял в България е над 95%, а в другите два пазара имаме значително присъствие.
Нашите клиенти са: Народно събрание на Република България, Администрация на президента на Република България, НСО, Министерски съвет, международни граждански летища, Митнически администрации, Посолства на САЩ, Авиокомпании, Карго компании, АЕЦ Козлодуй и други държавни и правителствени администрации на територията на трите пазара.

Отговорности

• Поддържа в изправност поверените му инфрастуктура, сградни съоръжения, устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация
• Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка на сградата
• Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, сгради, инсталации, машини и приспособления, за които отговаря
• Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване
• Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика
• Постоянно следи за състоянието на сградата и помещенията на дружеството, както и за разходите свързани с дейностите
• Извършва дейности по ремонта и поддръжката на сградата и помещенията, като изпълнява задачи съобразно професионалната си компетентност
• Локализира и отстранява възникнали повреди в съоръженията съобразно професионалната си компетентност
• Извършва доставки на документи и пратки от/за дружеството от /за институции, органи и организации, клиенти, партньори.

Изисквания и необходими умения

• Средно специално образование, техническа специалност
• Компютърни умения за офисно приложение
• Отлични умения за организация на времето и задачите, експедитивност, акуратност и прецизност при изпълнение на служебните задължения
• Умение за работа в екип
• Професионален опит на подобна длъжност в частна компания е предимство
• Шофьорска книжка, кат. В, активен шофьор

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор, в пълно съответствие с действащото трудово законодателство
• Петдневна работна седмица
• Отлична работна атмосфера и условия на труд
VCD