МБАЛ СВ.МИНА ПЛОВДИВ
Работник, поддръжка сгради
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Работник, поддръжка сгради

Пловдив длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Поддръжка сгради се състои в извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие. Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства,техника, инструменти и материали, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация и извършва технически прегледи и профилактика. Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка на сградата за хигиенизиране на болничните стаи. Осъществява пълен контрол върху цялостната апаратура в паровата централа,режима на работа, поддържане постоянна температура в болничните помещения, следи за изправността на щранговете и радиаторите. Проверява текущото експлоатационно състояние на водопроводните инсталации; При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й;При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира началника на отдела;
Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления, за които отговаря; Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения.
Образование – средно образование и свидетелство за правоспособност за работа с парни котли.
Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

Информация за контакт

Телефон: 032654804

Zaplatomer Banner