Работник Сезонен
Бургас
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Работник Сезонен

Бургас длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

Рибекс Трейдинг ООД е българска фирма, която се занимава с всички части от хранителната верига като се започне от ловене (рибовъдство) до преработка и дистрибуция с цел предоставяне на клиентите пресни, устойчиви и висококачествени продукти.
Нашите продукти включват замразена черноморска, океанска риба и морски дарове – замразено варено месо от рапани, осолени и мариновани морски храни, предлагани в опаковки на едро и дребно, според предпочитанията на нашите клиенти. Основният ни експортен продукт е прясно замразено месо от рапани.

Отговорности

Отговорности на длъжността
- Отговаря за неизпълнението на производствените задачи при нарушаване на трудовата и технологична дисциплина
- Работникът е длъжен да спазва утвърдените правила на ЗБУТ и ПБ на работното място
- При изпълнение на своите задължения е длъжен да не разпространява информация, която би могла да накърни достойнството на ръководителя, като не злоупотребява с неговото доверие. Длъжен е да не разпространява фирмена тайна

Изисквания и необходими умения

Изисквания за заемане на длъжността
- Образование – основно
- Трудов стаж – 1 месец
- Квалификационни изисквания – да познава асортиментите, полуфабрикатите, готовата продукция, която реди и сортира, изискванията за манипулиране на редените и сортирани асортименти, да познава мерителните средства и некачествената продукция.

Ние Ви предлагаме

3. Условия на труд и производствена среда
- Осигурен транспорт за гр.Бургас
- Осем часов работен ден;
- Осигурен хранене;
- Осигурена квартира;
- Задължително ползване работно облекло и ЛПС;
- Периодични медицински прегледи
JobTiger Banner