Adecco Bulgaria
Ръководител административна дейност и продажби
Варна
длъжност на пълно работно време

Ръководител административна дейност и продажби

Варна длъжност на пълно работно време

За нас

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014

От името на наш доверен клиент, производствено предприятие, търсим да назначим, мотивиран и комуникативен кандидат с доказан ръководен опит и желание за работа в динамична среда, който да заеме позиция:

Ръководител административна дейност и продажби

Отговорности

• Взема решения, свързани с маркетирането и продажбата на продуктите/услугите на дружеството и оперативното прилагане на административни, финансови и свързани с човешките ресурси решения;
• Участва пряко в търговската дейност на дружеството като води преговори с клиенти, съставя и одобрява оферти;
• Организира, ръководи и контролира работата на подчинените му служители;
• Изготвя анализи и прогнози, свързани с рентабилността на услугата от една страна и продажбите и логистиката от друга;
• Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на работата на подчинените му служители;
• Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина в предприятието.

Изисквания и необходими умения

Технически умения
• Образование – завършено висше образование
• Чужд език – отлично владеене на писмен и устен английски език, ниво B2;
• Компютърна грамотност - работа с MS Office (MS Excel and MS Word);

Професионални умения
• Професионален опит - минимум 3 години на ръководна позиция;
• Опит в управлението на хора и екипи.

Личностни умения
• Комуникационни и презентационни умения;
• Умения за изграждане, развитие и управление на екипи;
• Организационни умения;
• Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
• Проактивна, ориентирана към резултатите, лоялна и отговорна личност.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за работа в голяма международно призната компания с високи стандарти за работа;
• Професионално развитие, подпомогнато от специализирани програми за обучение и развитие и технически обучения;
• Мотивиращо възнаграждение;
• Допълнителни социални придобивки.

Информация за контакт

Телефон: 0884296041

JobTiger Banner
JobTiger Banner