Ръководител пластмасово производство
село Трудовец
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Ръководител пластмасово производство

село Трудовец длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

Отговорности

• Планиране на капацитета на производствените мощности, планиране на персонала, разпределение на смените.
• Планиране на поддръжката на оборудване и инструменти в шприцовото производството.
• Контролира изпълнението в срокове на поръчките според нуждите на клиента и плана за производство, планира на капацитета според краткосрочната и средносрочна прогноза.
• Ръководи и координира служителите, разпределя задачите и проверява тяхното изпълнение.
* Отговаря за спазването на безопасността на труда, противопожарната защита и опазването на околната среда. Проверява ергономията на работното място.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование – инженерен профил
• Опит: минимум 2 години в производството на пластмасови изделия.
• Език: владеене на английски език
• Методи за анализ и решаване на проблеми
• Добри комуникационни и аналитични умения
• Ориентиран към резултати

Ние Ви предлагаме

• Атрактивно заплащане
• Динамична работна среда
• Обучение и възможности за развитие
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner