Adecco Bulgaria
Ръководител проект
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Ръководител проект

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

За един от нашите клиенти, водеща компания в областта на Жилищното строителство търсим да назначим Ръководител проект.

Отговорности

- Да организира и да следи за спазването на проектната документация и за точното извършване на строително- монтажните работи;
- Да контролира снабдяването на обекта с необходимите материали, строителни съоръжения и механизация;
- Да съблюдава и води изрядна документална част до въвеждане на обекта в експлоатация;
- Комуникира с проектанти, надзорни фирми, подизпълнители, институции и други партньори, имащи отношение към проекта;
- Организира съгласувателни дейности с държавна и общинска администрация във връзка с проектната документация;

Изисквания и необходими умения

- Образование: Строителен инженер или строителен техник;
- Три години стаж по специалността;
- Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;
- Познаване на ЗУТ, наредби и правилници в строителството;
- Висока отговорност, дисциплина и конфиденциалност;
- Изявени ръководни, комуникационни и организационни умения;
- Компютърни умения - MS Office, AutoCAD, Building Manager;
- Опит в ценообразуването, линейни календарни графици и количествени сметки;
- Шофьорска книжка (активен шофьор);

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
-Постоянен трудов договор ;
- Интересна и разнообразна работа във водеща компания в областта на луксозното жилищно строителство в екип от професионалисти;
- Дългосрочна заетост;
- Много добро заплащане според опита, обвързано с постигнатите резултати;

Ако отговаряте на изискванията, моля, изпратете автобиографията си на английски език за незабавно разглеждане. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.

Лиценз за наемане на работа от Националната агенция по заетостта № 1814 от 08.12.2014 г.

Информация за контакт

Телефон: 0884195041

JobTiger Banner
JobTiger Banner