Балкантел ООД
Ръководител проекти
гр. София
длъжност на пълно работно време

Ръководител проекти

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

„Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. Наложили сме се като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, доставка / производство, инсталация, интеграция, обучение, поддръжка и изпълняваме множество инфраструктурни проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията, които са от стратегическо значение за страната ни.

Отговорности

• Планира и координира всички дейности по ръководените от него проекти; изпълнява пред-проектни проучвания и анализи; предварителна комуникация с клиенти/доставчици, технически предложения, договори с подизпълнители и поддоставчици
• Координира и участва активно в изготвянето на проектните планове като план за управление на проекта, детайлен план-график, комуникационен план, план за управление на риска, финансов план и др.
• Управлява използването на необходимите за проекта ресурси
• Отговаря за официалната кореспонденция по проекта и комуникацията с клиента
• Активно следи за спазването на зададените срокове и изисквания за изпълнението на проектите
• Eфективно управлява финансовите ресурси и спазва заложените финансови рамки по проекта
• Води необходимата отчетност (база данни) и изготвя доклади за изпълнението на проекта
• Поддържа добри партньорски взаимоотношения с представители на други организации, партньори или страна по проектите, които ръководи
• Отговаря за финансовия резултат, постигнат от възложените му проекти

Изисквания и необходими умения

• Висше техническо образование в областта на телекомуникациите, IT или сходна специалност
• Минимум 5 години опит в областта
• Комуникативност и умение за координиране на дейности и екипи
• Познаване на съвременните информационни технологии и продукти
• Опит с комплексни технически решения или спецификации за големи телекомуникационни и инфраструктурни проекти
• Отлично владеене на английски език
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, MS Project
• Сертификати PMP, Prince2 или сходен в областта
• Умение за работа по множество задачи и приоритизиране на задачите
• Аналитично мислене и способност за вземане на решения
• Ефективна работа и самодисциплина

Ние Ви предлагаме

• Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания
• Работа в конкурентна и развиваща се работна среда
• Възможност за допълнителна квалификация и обучения
• Атрактивно заплащане, социални придобивки и отлични условия на работа в екип от доказани професионалисти
JobTiger Banner
JobTiger Banner