Blue Lynx Careers EOOD
Ръководител Управление на Проекти - Български и Английски
София
длъжност на пълно работно време

Ръководител Управление на Проекти - Български и Английски

София длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент е международна компания, специализирана в преобразуването на електроенергия, генератори и преобразуването на възобновяема енергия.

В момента разширяват екипа си в София и търсят да наемат Ръководител Управление на Проекти.

Отговорности

Профил на Позицията за Ръководител Управление на Проекти

Задълженията включват, но не са ограничени до:

Координира/ръководи множество проекти със средно-голям риск и сложност или с множество под-проекти
Управлява предимно проекти от категория 2 или подпомага по-напреднали програмни мениджъри в проекти от категория 3
Управлява комуникациите по съответния проект и проектното състояние
Осъществява мониторинг относно напредъка чрез прегледи на управлението на проекти
Управлява и работи с екипите по стартиране на проекти, за да гарантира, че обхватът и резултатът на проекта са постигнати
Изпълнява, наблюдава и контролира графика, резултатите от разходите, управлението на риска и обхвата за изпълнение или надхвърляне очакванията на заинтересованите страни и клиентите
Отговаря за разпределението на ресурсите и управлението на проектния екип, потенциални конфликти и ресурсни ограничения
Подпомага разработването на продукта чрез установения в компанията Жизнен цикъл на продукта (Product Lifecycle - PLC)
Работи в целия бизнес за разрешаване на възникнали проблеми вътрешно и с клиенти, като осигурява премахването на бариери, възпрепятстващи напредъка на програмата
Координира се с мениджъра на ключови клиенти, за да действа като основно лице за контакт с клиенти по проекти
Представя и презентира състоянието на проекта на клиента и висшето ръководство на компанията
Участва в процесите на стратегическо планиране/планиране на печалба
Отговаря за управлението на промени в обхвата на проекта
Отговаря за организиране на реакция към всеобхватни клиентски промени, в сътрудничество с мениджър-ключови клиенти и екипа на проекта
Оценява и прилага непрекъснато подобрение в процеса на разработване на продукта, което може да включва авторство на документи и стандарти
Предоставя насоки и подкрепа на програмни мениджъри от по-ниско ниво
Участва и подкрепя развитието на нови бизнес предложения
Възможност за пътуване както в страната, така и в чужбина, според изискванията

Изисквания и необходими умения

Профил на Кандидата за Ръководител Управление на Проекти

Отлично владеене на Български и Английски, писмено и говоримо
Задължителна Бакалавърска степен с предпочитание да е в сферата на управление на проекти или техническа област. MBA или международен еквивалент е плюс
Минимум 4 години опит в PLC среда и 4 години в управлението на проекти
Сертификат за Зелен колан в рамките на 1 година след назначаването
Изисква се PMP (Project Management Professional) сертифициране или съгласуван план за постигане на PMP сертификация
Отлично познаване на бизнес системи, инструментите за управление на проекти и жизнения цикъл на продукта
Силни лидерски умения, включително изграждане на ефективни екипи, способност за управление на конфликти, ефективно поставяне на приоритети в екипа и ясно дефиниране на роли, отговорности и цели
Демонстрира способност за модериране и ръководене на проекти и управление на технически решения, подготовка на технически и стратегически въпроси за управленски решения
Използва ефективни стратегически, дългосрочни и планиращи мисловни процеси
Отлични комуникационни и презентационни умения пред клиенти и висшия мениджмънт на компанията
Силен бизнес усет, умение за корпоративни преговори, силна финансова проницателност и разширено използване на инструменти за анализ
Идентифицира и смекчава рисковете по проекта
Познава и разбира процеса на планиране на изискванията за материалите (MRPII)
Демонстрира способност да свършва нещата в рамките на организацията според тяхната стойност и мотивация
Фокусиран върху нуждите на клиентите, изгражда и поддържа доверие във взаимоотношенията
Работата обикновено се извършва в нормална офис среда; длъжността обаче изисква присъствие в различни зони на завода, където е възможно излагане на шум, химикали, прах и температурни промени

Ние Ви предлагаме

Какво Предлага Клиента

Конкурентна заплата
Допълнителни социални придобивки + Допълнителна здравна застраховка
25 дни платен годишен отпуск
Шанс да се присъедините към лидер в областта на възобновяемата енергия в Европа
Бъдете част от ориентиран към резултати и изключително мотивиран екип
Възможност за изграждане на дългосрочна и стабилна кариера
Международна и страхотна работна атмосфера

Блу Линкс Кариери ЕООД е регистриран посредник за Подбор на Персонал с Лиценз №: 3173/06.07.2021

Информация за контакт

Телефон: 0879 807 448

JobTiger Banner
JobTiger Banner