Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Ръководител, звено/участък „Възстановителна дейност“
София
длъжност на пълно работно време

Ръководител, звено/участък „Възстановителна дейност“

София длъжност на пълно работно време

За нас

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” е създадена през 2002 г. като единствен управител на железопътната инфраструктура в България. Днес е най-голямото държавно предприятие с численост над 10 000 служители.
Компанията търси да назначи мотивиран и амбициозен кандидат за позиция Ръководител, звено/участък „Възстановителна дейност“ в Участък „Възстановителна дейност“ при Железопътна секция София към ДП НКЖИ.

Отговорности

 Ръководи, организира и контролира всички процеси свързани с дейността на възстановителните групи при отстраняване на последици от аварии;
 Упражнява контрол върху техническото състояние и безопасното функциониране на повдигателните съоръжения, като не допуска тяхното функциониране в нарушение на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни и други документи от органите за технически надзор;
 Осигурява безопасното и безаварийно функциониране на повдигателните съоръжения, поддържането им в изправност и преместването на товарите с тях;
 Създава организация на работниците от възстановителния влак за извършване на текуща поддръжка на съоръженията и окомплектоването на спомагателния инвентар;
 Изготвя месечните отчети на труда на работниците и служителите от участъка, води отчет за товароподемните кранове и отговаря за спазването на трудовата дисциплина;
 Отговаря за безопасните условия на труд на подчинените му работници и провежда теоретични занимания за повишаване на квалификацията им.

Изисквания и необходими умения

Образование: Висше, с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
Квалификационни изисквания: Професионална квалификация „машинен инженер” и правоспособност за машинист/ревизор вагони

Ние Ви предлагаме

 Кариерно развитие;
 Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;
 Ваучери за храна;
 Карта за безплатно пътуване по цялата жп мрежа в страната;
 Почивки в планински и морски бази на преференциални цени;
 Мултиспорт карта;
 Еднократни социални суми;
 Въвеждащо обучение и безплатни последващи обучения;
 Допълнително пенсионно осигуряване;
 Медицинско обслужване и профилактика.

Информация за контакт

Телефон: 02/932 2195

Zaplatomer Banner