Cargill Bulgaria
над 300 служителя
Record to Report Supervisor
София
длъжност на пълно работно време
ITCD