ЕВРОМАРКЕТ ГРУП
Регионален мениджър
Стара Загора
длъжност на пълно работно време

Регионален мениджър

Стара Загора длъжност на пълно работно време

За нас

EВРОМАРКЕТ е най-големият доставчик на индустриално оборудване и строителна техника в България. Компанията е създадена през 1992 г. и има офиси в София и всички големи градове в страната. Представител е на световни лидери като Komatsu, Toyota BT, Ammann Compaction, Lincoln Electric, Gedore Tools, Mitutoyo Measuring и др.
Следвайки амбицията си да продължим да развиваме регионалните си представителства, да работим максимално близо до своите клиенти и да предлагаме повече и по-качествени продукти и услуги, търсим човек с предприемачески дух и дългосрочна визия, който иска да реализира себе си с помощта на платформата на Евромаркет в град Стара Загора.

Отговорности

• Ръководи цялостната дейност на Регионален офис Стара Загора;
• Отговаря за прилагането на маркетинговата политика и корпоративните стандарти на компанията;
• Участва активно в подбора и целеполагането на ръководения от него екип;
• Извършва мониторинг на ефективността на екипа и мотивиране за постигане на заложените цели;
• Изготвя и реализира маркетингови и търговски стратегии и планове с цел увеличаване на продажбите и пазарния дял в региона;
• Води търговски преговори и сключва сделки. Подпомага търговските специалисти, като участва при финализирането на приоритетни сделки и такива с ключови клиенти;
• Отговаря за висококачествено обслужване на клиентите и следи за поддържане на коректни бизнес отношения с тях.

Изисквания и необходими умения

Визията ни за нашия кандидат е Личност:

• с предприемачески дух и задълбочен поглед върху икономическата среда и развитието на региона;
• с креативен ум и висока вътрешна мотивация;
• с умения да управлява и мотивира хора;
• способен да определя приоритети, да спазва крайни срокове и да работи в динамична среда;
• с отлични организационни и комуникативни умения, с умения за решаване на проблеми;
• с чувство за отговорност и ориентиран към краен резултат ;
• с маркетингови и търговски компетенции;
• ориентиран към клиента.
Допълнителни изисквания:

• Висше икономическо или техническо образование;
• Добри финансови и юридически познания, касаещи търговската дейност;
• Доказан ръководен и търговски опит;
• Владеене на Английски език е предимство;
• Шофьорска книжка.

Ние Ви предлагаме

• Позиция в голяма и утвърдена компания, лидер в своята област;
• Работа с отлично позиционирани на пазара продукти;
• Обучения в страната и чужбина;
• Възможност за дългосрочно професионално развитие;
• Сплотен и приятелски екип, високопрофесионална среда;
• Много добро възнаграждение и допълнително стимулиране на база постигнати резултати.

Ако отговаряте на изискванията и описанието на позицията провокира интересa Ви, моля, не се колебайте да ни изпратите Вашата автобиография, актуална снимка, както и кратко резюме, в което да опишете защо смятате, че това е Вашата област за развитие и защо бихте избрали Евромаркет за работодател.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте доброволно, са лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и подлежат на специална защита. Ние поемаме ангажимента да ги опазваме, съхраняваме и използваме само във връзка с регистрирането на Вашата кандидатура.
Zaplatomer.bg