Токуда банк АД
Регионален мениджър корпоративно банкиране в град Видин
Видин
длъжност на пълно работно време

Регионален мениджър корпоративно банкиране в град Видин

Видин длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме Токуда Банк - гъвкава и компактна банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност. Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 27 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България. Като отговорен работодател ние се стараем да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски настроен екип.

Търсим опитен, амбициозен и проактивен човек за нашия екип в град Видин на свободната позиция Регионален мениджър корпоративно банкиране - Реф. № 136

Отговорности

• Активно привличане на нови кредитни и некредитни фирмени клиенти
• Обслужване и развиване на съществуващия кредитен портфейл от фирмени клиенти на офиса
• Поддържане на активен контакт с клиентите, отлично познаване на техния бизнес и нужди, с цел професионално консултиране и предлагане на допълнителни банкови продукти и услуги
• Изпълнение на поставените бизнес цели на офиса
• Набиране на необходимата документация, изготвяне и представяне пред компетентните органи на Банката на кредитни предложения и анализи във връзка с нови кредитни сделки и/или предоговаряне на условия по съществуващи такива
• Подготвяне на кредитни договори и друга необходима документация
• Поддържане на електронните кредитни досиета на клиентите

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо образование
• Предишен опит в кредитиране/финансово консултиране на бизнес клиенти – минимум 3 години
• Способност за привличане и задържане на клиенти, добри презентационни и продажбени умения
• Познания в кредитния анализ, анализа на финансови отчети, регулаторната рамка
• Мотивация за постигане на резултати
• Умение за работа в екип
• Владеене на английски език на работно ниво
• Добра компютърна грамотност

Ние Ви предлагаме

• Конкурентно фиксирано възнаграждение и допълнителни бонуси в зависимост от индивидуалните резултати
• Възможности за изява и професионално развитие
• Допълнително здравно осигуряване
• Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
• Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка
• Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател
• Ваучери за храна
• Допълнителен платен годишен отпуск
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Информация за контакт

Телефон: 0884100529

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner