Макдоналдс България - Сънфудс България ЕООД
Ресторантски работници
Пазарджик
почасово
От 1500 до 2000 лв.
 Подходяща за бежанци

Ресторантски работници

Пазарджик почасово От 1500 до 2000 лв.  Подходяща за бежанци

За нас

Първият ресторант на Макдоналдс™ в България е открит в гр. Пловдив през 1994 г. Към настоящия момент компанията осигурява работа и дава възможност за развитие на над 1000 млади българи в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Пазарджик, Перник, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, к.к Слънчев бряг, к.к Златни пясъци, които обслужват повече от 5 милиона клиента годишно. Благодарение на постоянството си в прилагането на добри практики в областта на човешките ресурси и обучение, компанията ни спечели няколко награди в тази област.

Макдоналдс™ е сред най-добрите работодатели в България пет поредни години и два пъти се нарежда сред 10-те най-добри работодатели в Централна и Източна Европа в проучването на Hewitt/AON. Макдоналдс™ заема първо място в категория "Големи компании" в проучването "Най-добрите работодатели" в България през 2006г. и е на второ пез 2007 и 2008 година. През 2015г. Агенция по заетостта постави компанията на първо място в категория "Работодател, наел на работа най-много безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда", а през 2017г. бе удостоена с награда за "Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар". През 2021г. Националният алианс за социална отговорност отличи Макдоналдс™ със специална награда за работодател, осигуряващ работни места за хора със специални нужди.

Постоянни са действията ни за увеличаването на мотивацията на всички мениджъри и служители, които работят в компанията, чрез повишаване на общото професионално ниво и опит, за да се създадат възможности за лично и професионално развитие. Макдоналдс™ в България получи акредитация по международния стандарт за организационно съвършенство Investors in People през Април 2015г.

Придобиването на стандарта ни помогна да диагностицираме организацията, за да открием силните си страни и възможностите за подобрение, да открием възможностите за увеличаване на капацитета ни относно сила и конкурентоспособност на пазара, управление на таланти, задържане на хора, развитие на лидери. Работата в тази посока не приключи с получаване на акредитацията, а е постоянен процес, който ни позволява непрекъснато усъвършенстване.

Отговорности

Приготвя сандвичи и пържи продукти;
Работи със специално готварско оборудване;
Изпълнява качествено и в срок възложените задачи;
Грижи се за комфорта на клиентите и ги подпомага, когато има нужда от това;
Отговорен е за безопасността на клиенти, колеги и имуществото на дружеството;
Прилага подходящи грижи за хора в неравностойно положение;
Демонстрира гостоприемство и внимание към клиентите;
Отговаря за качеството на обслужване на клиентите;
Държи се дружелюбно и не уронва достойнството на колеги и клиенти;
Подпомага колегите си за бързо обслужване на клиенти, когато е необходимо;
Изпълнява точно възложените му задължения по време на работната смяна;
Обслужва клиентите според вътрешните стандарти на дружеството;
Демонстрира позитивно отношение към работата;
Спазва стриктно заповедите на висшестоящите в служебната йерархия;

Ние Ви предлагаме

Вашите причини за работа в Макдоналдс:

Реални възможности за бързо кариерно развитие. Вашият път на успеха: Ресторантски служител – Инструктор – Мениджър – Втори асистент мениджър – Първи асистент мениджър – Управител на ресторант Макдоналдс – Оперативен Консултант ...

Възможност за гъвкаво работно време. Успешно съчетаване на кариера и образование.

Вътрешно фирмено обучение. Придобиване на знания, умения и компетенции, полезни за бъдеща професионална кариера във всички сфери на бизнеса.

Дългосрочна кариера в голяма международна компания с утвърдени стандарти на работа, доказан лидер в своята област.

Трудов договор и система за заплащане изцяло отговарящи на изискванията на трудовото и осигурително законодателство. Сигурно заплащане, система за атестиране, бонуси при отлично представяне, ваучери за храна, бонус при пълна изработена норма.

Приятна, безопасна и комфортна работна среда. Отлични условия на труд. Безплатна униформа, сигурност на работното място.

Екип от над 1000 млади души. Тук се създават приятелства за цял живот.

Мотивационни програми – партита, награди, спортни състезания, подаръци...

Нулева дискриминация – имате равен шанс за развитие независимо от пол, религия или раса.

Независимост – разполагате с лични средства и сте независими в решенията си

Информация за контакт

Телефон: 0876988238

Zaplatomer Banner