Рецепционист
София
длъжност на пълно работно време

Рецепционист

София длъжност на пълно работно време

За нас

АКСОН България АД е предпочитан търговски партньор за дистрибуция, логистика и маркетинг във FMCG сектора.

Отговорности

• Oтговаря за посрещането на посетителите в административната сграда;
• Води регистър на посетителите;
• Приема входящите обаждания и ги пренасочва (много от обажданията са на английски език);
• Води регистър на входящата кореспонденция на дружеството;
• Приема и изпраща куриерски пратки, като осведомява своевременно съответните служители;
• Отговаря за получаването на канцеларските материали и разпределянето им;
• Изпълнява конкретни задачи поставени от прекия ръководител;

Изисквания и необходими умения

• Средно образование;
• Владеене на английски език (втори чужд език се смята за предимство);
• Компютърна грамотност - Microsoft Office;
• Комуникативност, професионална етика, точност и организираност;
• Умение за решаване на възникнали ситуации с гъвкавост и дипломатичност;

Ние Ви предлагаме

• Добро възнаграждение;
• Работа на постоянен трудов договор;
• Отлична работна среда и условия на труд;
• Корпоративно облекло;
• Служебен транспорт;

Информация за контакт

Телефон: 8191000

JobTiger Banner