Риск Мениджър
София
длъжност на пълно работно време

Риск Мениджър

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търсим Риск Мениджър,който да се присъедини към екипа на отдел „Управление на риска“.

Задължения на кандидата:

Осигурява установяване, измерване и надлежно докладване на всички съществени рискове, свързани с дейността на инвестиционния посредник;
Участва активно в разработването на стратегията за поемането и управлението на рисковете на ИП и във вземането на решения, свързани с управлението на всички значими рискове;
Изготвя справки и отчети за поетите рискове, съобразно размера на регулаторния капитал, за регулаторни и мениджърски цели;

Изисквания към кандидата:

Висше образование – Финанси, Икономика или друга подобна област;
Минимум три години опит в:
- дружества от небанковия финансов сектор
- банка
- държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт
- регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор
- на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор
Отлично владеене на английски език;
Отлични компютърни умения и задълбочени познания за работа с MS Excel;
Aаналитично мислене;
Комуникативност и умения за работа в екип;
Опит на аналогична позиция ще се счита за предимство;

Нашето предложение:

Възможност за професионално и кариерно развитие;
Конкурентно възнаграждение и социален пакет;
Спонсориране за Мултиспорт карта;
Допълнително здравно осигуряване;
Добра работна атмосфера, съчетана с добра офис локация;
Обучение за работа със специализирани информационни системи.

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2017)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner