Сътрудник по управление на европейски проекти и програми
Благоевград
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Благоевград длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
Следи и се запознава с актуалните рамкови и оперативни програми на ЕС. Води комуникация и консултира клиенти по различните европейски програми. Участва в разработването на проектни предложения. Пряко участва в управлението и отчитането на проекти по европейски програми. Води комуникация с администрацията свързана с контрол по управление на европейски проекти. (на национално и на европейско ниво)


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТГОВОРНОСТИ:
Консултира и подпомага клиентите по трансфер и внедряване на иновации, провеждане на предпроектни проучвания, пазарни анализи и др. Подпомага маркетинговата дейност на фирмата с публикуване на информация за актуални програми на интернет страницата и в социалните мрежи.

Изисквания и необходими умения

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Позицията е със субсидирана заетост от БТ – насърчителни мерки за работодатели, което налага специфични изисквания към кандидатите:
• Възраст до 29 години
• Липса на опит по завършената специалност
• Да не са в обучение в момента (или да не са в редовна форма)
• Възможност за започване веднага

ИЗИСКВАНИНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА:
• Образование – минимум Бакалавър (Икономически науки, правни и политически науки, социални науки), с предимство Магистър (Икономически науки, правни и политически науки, социални науки, с предимство при равни други условия, ако има специалност „Управление на проекти“)
• Владеене на английски език говоримо и писмено на много добро ниво
• Компютърни умения с програмите MS Оffice, Linked In, Facebook, Zoom, MS teams
• Организаторски умения
• Отговорност
• Мотивация
• Комуникативност
• Предприемчивост
• Работа в екип
• Мобилност

Ние Ви предлагаме

• Месторабота в офис Благоевград
• Трудов договор 8ч. пет дни в седмицата, с редовно работно време
• Основно трудово възнаграждение 850лв.
• Възможност за допълнителни бонуси, обвързани с резултата
• Служебен телефон
• Първоначални и текущи обучения
• Възможност за преминаване на безсрочен договор, дългосрочна кариера в областта на европейските програми и повишено заплащане.

Информация за контакт

Телефон: 0884777236

ITCD