Счетоводител
Бургас
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Счетоводител

Бургас длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

В „Куш Груп“ЕООД вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Чрез работа в нашата компания ние Ви осигуряваме възможност за реализиране на Вашите ценности и ще имате възможност да направите следваща крачка в професионалното си развитие и да повишите своята квалификация.

Отговорности

• Съставяне, обработка и осчетоводяване на първична и вторична счетоводна документация, работа с парични средства;
• Своевременно и законосъобразно отразяване на счетоводните операции;
• Подготовка на финансови справки и отчети, декларации и други форми съгласно изискванията на ръководството и нормативната уредба;
• Работа с държавни и други институции във връзка със счетоводната дейност;
• Отговаря и организира за надлежното систематизиране и подредба на счетоводната документация в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила на дружеството.
• Обработка на счетоводни данни и изготвяне на анализи.;

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо образование или последна година на обучение по същото (предимство Счетоводство и контрол или Финанси);
• Познания в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
• Опит като счетоводител, минимум 2 години.
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, Интернет и работа със Счетоводен софтуер;
• Комуникативност и умение за работа в екип;

Ние Ви предлагаме

- Отговорна позиция в екип от професионалисти в установена компания с изградени процедури;
- Достойно и справедливо възнаграждение;
- Сплотен колектив и позитивна работна среда;
- Коректно отношение от страна на работодателя.
- Работа в динамична и конкурентна среда;

Информация за контакт

Телефон: 0888063480

ITCD