Община Враца
50 - 300 служителя
Счетоводител
Враца
full-time
ITCD