SK CZERNETZ GmbH & Co. KG & Co. KG
между 5 и 10 служителя
Счетоводител
Каменар , п.к.8215
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.
JobTiger Banner
JobTiger Banner