Бизнесс Аутсорсинг Солюшънс ЕООД
под 5 заети служителя Кандидатстване Виж работодателя
Счетоводител
Плевен
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Счетоводител

Плевен длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

,,Бизнесс Аутсорсинг Солюшънс“ ЕООД е лицензирана агенция за подбор и консултиране на персонал, която е създадена с идеята за подпомагане на заетостта на територията на България. Нашата мисия е да запознаем доказаните работодатели в страната със стойностните служители!

За доказано добър и надежден наш клиент, търсим подходящ кандидат на длъжността:


СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Актуална автобиография;


За повече информация: 0882 210 312/ 0882 210 464

Ако смятате, че нашето предложение е интересно на Вас, моля изпратете автобиографията си като кандидатствате онлайн!
Благодарим на всички кандидати, но ще се свържем само с одобрените за позицията!
„Бизнесс Аутсорсинг Солюшънс" ЕООД е лицензиран трудов посредник /№3191/2021г/. Ако търсите нови възможности, може да се обърнете към нас. Ние ще ви помогнем да откриете вашето работно място.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „Бизнес Аутсорсинг Солюшънс“ ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Отговорности

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Проследяване, организация и контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости;
• Изготвяне на финансови справки и отчети - равнения на балансови сметки, месечни и годишни приключвания;
• Осъществяване на контрол на приходите и разходите на предприятието;
• Участие в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи;
• Регистриране на счетоводните операции и водене на систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;
• Изчисляване, осчетоводяване и плащане на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнаграждения по граждански договори;
• Изчисляване и удържане на осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите;
• Изчисляване, осчетоводяване и плащане на обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите;
• Съставяне на първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост;
• Изчисляване и внасяне на данъци, държавни такси и осигурителни вноски;
• Извършване на счетоводни записвания, а при нужда и измененията им;
• Отговаря за спазването на финансовите и счетоводни процедури в съответствие с българското законодателство и вътрешно-фирмени правила.

Изисквания и необходими умения

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Висше/средно икономическо образование;
• Предишен опит в областта на счетоводството – минимум 3 години;
• Отлична компютърна грамотност и опит в работата със специализиран софтуер /познаване на програмата "Плюс-минус" е предимство/;
• Добро познаване и прилагане на данъчното и данъчно-осигурителното законодателство и счетоводните стандарти;
• Познаване на реда и изискванията за извършване на инвентаризации, счетоводни засичания и операции;
• Умение за работа в екип и спазване на срокове;
• Конфиденциалност и лоялност;
• Желание за усъвършенстване;
• Шофьорска книжка - кат. В

Ние Ви предлагаме

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Трудов договор с пълни осигурителни вноски;
• Дългосрочна реализация и професионално израстване;
• Мотивиращо възнаграждение;
• 5-дневна работна седмица, с работно време 8:30 - 17:30ч.;
• Социални придобивки /ваучери за храна и покриване на пътни разходи/;
• Позитивна и приятелска работна среда.

Информация за контакт

Телефон: 0882210312

JobTiger Banner
JobTiger Banner