Счетоводител
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Счетоводител

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

Ние, ВМ Финанс Груп сме българска икономическа група, която управлява портфолио от 8 компании в различни сектори – дистрибуция и маркетинг на бързооборотни стоки, логистика, медия, реклама, образование, недвижими имоти. Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване, са присъдените ни през 2015 г. награди от международния конкурс на банка Гутман за Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа, Награда за благотворителност за Централна и Източна Европа и Най-добър семеен бизнес в България.

Предоставяме възможност за реализация в голяма структура с над 800 души персонал и сме място, където постоянното подобрение, креативни предложения и създаване на нови процеси са високо ценени. Ние предоставяме подходяща среда за развитие, която се разгръща в рамките на целия холдинг. Вярваме, че хората, които работят за нас, са най-ценният капитал на Групата. Уважаваме колегите си и разчитаме на техните способности. Открити сме и знаем, че най-добрите резултати се постигат в условия на взаимно доверие.

В следствие на бързото ни разрастване и неизменна воля да бъдем лидери на пазара, предлагаме на опитни професионалисти, които споделят този стремеж, да се присъединят към нашия екип на позиция:

Счетоводител

Отговорности

Основните Ви отговорности на тази позиция ще бъдат:

• Да осчетоводявате продажби, касови движения, банкови движения, разходи за заплати, разходи за осигуровки и разходи за амортизации;
• Да създавате платежни нареждания в банков софтуер, при необходимост и на хартиен носител;
• Да водите, начислявате и осчетоводявате периодични разходи и приходи;
• Да отговаряте за равнение на обороти и разчети с клиенти, доставчици, лизингодатели, лизингополучатели, заемодатели и заематели;
• Да водите регистър на договорите, съгласно изискванията;
• Да изготвяте извлечения и справки, ежемесечни, тримесечни, шестмесечни и деветмесечни междинни отчети; да участвате в изготвянето на годишния финансов отчет, подготвяте и попълвате данни в статистически отчети и формуляри;
• Да участвате и подпомагате процеса по Годишен финансов одит на дружеството.

Изисквания и необходими умения

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование – специалност Счетоводство, Финанси, Финансов контрол или друга релевантна икономическа специалност;
• Добре познаване на нормативните актове, свързани със счетоводна отчетност, вътрешен финансов контрол, данъчно и осигурително право, както и реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации;
• Минимум 1 година сходен професионален опит;
• Отлични компютърни умения: MS Office, умения за работа с ERP система – Navision е предимство;
• Комуникативни умения и умение за работа в екип;
• Способност за приоритизиране и спазване на срокове;
• Организираност и внимание към детайла.

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:

• Възможност да станете част от екип от професионалисти;
• Да работите в предизвикателна и динамична среда, в която да приложите и развивате Вашите професионални компетенции;
• Много добри условия на труд.
• Плодове в офиса
• Гъвкаво работно време

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашето CV чрез бутона по-долу.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените кандидати.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Изпратените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.
JobTiger Banner
JobTiger Banner