Sb Accounting & Consulting
Счетоводител
гр. София
длъжност на пълно работно време

Счетоводител

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

Sb Accounting & Consulting е водещ аутсорсинг доставчик на пейрол услуги, HR администриране, счетоводство и финансов мениджмънт в България.
Ние създаваме решения основани на международна експертиза, индивидуален подход и съвременни технологии за компании от различен мащаб, националност и бизнес дейност. Повече от 30 години в бизнеса ние доказваме, че сме експерти с широко портфолио от услуги

Отговорности

- Периодично се извършва систематизирана подредба на счетоводна документация;
- Текущо се отразяват счетоводните операции в специализиран счетоводен софтуер;
- Осъществява се контрол на разчети с контрагенти и плащания;
- Отразяват се сделки в ЕС;
- Изготвят се ДДС справки и декларации както и подготовка на междинни финансови отчети;
- Поддържа се архив на финансово-счетоводни документи;
- Изготвя се документация за НАП, НСИ, БНБ и др.;
- Годишно се извършва ГСП.

Изисквания и необходими умения

- Завършено икономическо образование или друго релевантно за длъжността;
- Придобит професионален опит като счетоводител;
- Притежава компютърна грамотност и умения за работа с MS Office пакет;
- Добри познания на счетоводната нормативна уредба;
- Успява да приоритизира задачите и управлява своето време;
- Внимание към детайлите и превенция на очаквани събития;
- Добри аналитични умения, лоялност и адаптивност.

Ние Ви предлагаме

- Комуникативна локация в центъра на София (в близост до метростанция и удобен градски транспорт);
- Адекватна професионална подкрепа и екипна атмосфера;
- Индивидуален финансов пакет включващ и социални придобивки;
- Адаптивно работно време и възможност за хибриден модел на работа.

Информация за контакт

Телефон: 0884713503

Zaplatomer Banner