Счетоводител приходи
София
длъжност на пълно работно време

Счетоводител приходи

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние сме Yettel.

Йеттел България, част от PPF Telecom Group, е телекомуникационна компания, която свързва над 3 милиона клиенти с хора, устройства и бизнеси. До март 2022г. компанията присъства на българския пазар като Теленор България.
Ние сме компания, която иска да открива, развива и инвестира в технологиите, за да служат на хората по най-полезния и ефективен за тях начин. В Yettel вярваме, че балансираният живот е по-добър живот. Затова правим всичко възможно, за да помогнем на хората да балансират важните за тях неща, да направят по-добър избор, особено когато става въпрос за технологии и тяхната роля в живота ни.

Искаме да създаваме бъдещето заедно с теб. Затова ние в Yettel сме готови да открием и развием твоя талант и уникални умения, докато заедно променяме света.Описание на ролята:

Осчетоводяване и издаване на приходни фактури, равнение и анализ на вземанията (AR), както и участие в процеса на признаване на приходите. Поддържане на счетоводната информация в SAP ERP, отговаряне за документооборота свързан с приходи, плащания и събиране на дневните парични обороти.


Твоите отговорности ще са:


• Фактуриране свързано с продажба на стоки, дистрибуторска мрежа, роуминг, взаимна-свързаност, лизинг и други
• Участва и подпомага прекия ръководител в процеса на признаване на приходите в съответствие с външни и вътрешни счетоводни политики и практики
• Подпомага и сътрудничи при въвеждане на нови продукти и услуги по отношение на системи и отчитане
• Равнява и закрива отворени балансови позиции и плащания
• Сътрудничи в процеса на преглед и анализ на срочността на вземанията
• Поддържа чуждестранните валутни курсове в SAP ERP и извършва месечната валутна преоценка
• Изготвя справки за нуждите на вътрешни и външни клиенти (БНБ, НСИ, НАП и т.н.)
• Осчетоводява дневните парични обороти на магазините, контролира и разследва липсите
• Осчетоводява ежедневните плащания в лева и валута в съответствие с приложената документация за стандартни банкови транзакции
• Сътрудничи в процеса на създаване на сметки за отчитане в счетоводната система
• Архивира документи в съответствие с вътрешно фирмените процедури
• Сътрудничи в процеса на събиране и изготвяне на финансова информация за нуждите на вътрешни/ външни финансови одити и данъчни ревизии
• Извършва текущите си задължения по начин, осигуряващ чисто одиторско мнение при последващи вътрешни и независими външни финансови одити.
От теб бихме очаквали:


• Висше образование в областта на финансите /счетоводството/ икономиката
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
• Добро познаване на счетоводното законодателство (НСС и МСС/ МСФО)
• Добро познаване на местните данъчни закони
• Добри MS Excel умения и владеене на напреднали функции в Excel, ще се считат за силно предимство
• Предишен опит със SAP или други ERP системи ще се счита за предимство
• Добри организационни и комуникационни умения
• Отлични аналитични умения и умения за решаване на проблеми
• Гъвкава и лоялна личност с умения за работа в екип
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
Ние ти предлагаме:


• Позитивна работна обстановка, предразполагаща към постигане на високи резултати.
• Гъвкаво работно време
• Бонус, базиран на личното представяне
• Преференциални цени за мобилни апарати и аксесоари
• Преференциални цени за мобилни услуги
• Ваучери за храна
• Надбавка над основното възнаграждение за транспорт
• Допълнително здравно осигуряване
Предизвикай себе си! Открий нови възможности!


В над 20-годишната си история на българския пазар компанията изгражда солиден опит като пионер в областта на безжичните мрежи и отвъд тях, като стартира първата търговска 4G мрежа в България през 2015г., първата VoLTE услуга през 2018г. и проправя пътя за развитието на 5G с първия тест на мрежата от пето поколение в страната. Водещият в сектора подход на Yettel към инфраструктурата печели четири поредни сертификата Best in Test на световната компания umlaut, определяща златния стандарт в телекомуникациите.

Днес Yettel има повече от 1800 служители в България, оперира над 180 магазина и осигурява покритие на мобилната мрежа за над 99% от населението на България.Присъедини се към Yettel като ни изпратиш своя актуална автобиография още сега.Ще се свържем с повече информация за следващите стъпки само с кандидатите, които сме одобрили да продължат напред след преглед на получената

автобиографията.Кандидатите се разглеждат при пълна конфиденциалност и при спазване на приложимото законодателство за обработването на лични данни.

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner