Счетоводител - ТРЗ
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Счетоводител - ТРЗ

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Human Capital Store търси ТРЗ – счетоводител за холдингова структура в сферата на търговията на продукти за дома и бизнес аксесоари. Позицията следи и прилага изискванията и промените в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство за 70 човека наличен състав.

Отговорности

– Администриране на процесите по назначаване, преназначаване и освобождаване на хора като се съобразява с действащото трудово и осигурително законодателство;

– Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за нуждите на холдинга;

– Създаване на необходимите декларации към НАП и НОИ;

– Изчисление и обработка на месечните ведомости за заплати и сметки за изплатени суми по извънтрудови правоотношения;

– Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи - издадени и получени фактури;

– Осчетоводяване на на всички банкови документи;

– Следене и осчетоводяване на постъпилите плащания чрез онлайн банкиране.

Изисквания и необходими умения

– Опит на същата или подобна длъжност минимум 3 години;

– Много добра компютърна грамотност (Excel и ТРЗ и счетоводен софтуер);

– Отговорно и коректно отношение към поетите задължения и възможност за работа без нужда от супервизия;

- Самостоятелно вземане на решения и добра комуникативност;

- Завършено минимум средно специално образование в направление Счетоводство и/или Икономика.

Ние Ви предлагаме

– Работно време 08:30ч. – 17:30ч.;

– Коректни трудови взаимоотношения;

– Приятна работна среда сред малък и сплотен екип;

– Стабилност на работната позиция, с възможност за увеличаване на възнаграждението.


Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Информация за контакт

Телефон: 02 / 4172723

ITCD