Brain Stars Ltd
20 - 50 служителя
Senior Java Developer
Варна
длъжност на пълно работно време
От 4000 до 5000 лв.
VCD