СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Senior Networking Administrator
Варна
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Senior Networking Administrator

Варна длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

Нашият клиент е утвърдена и динамично развиваща се технологична компания в областта на телекомуникациите, която предоставя широк кръг интегрирани телекомуникационни услуги и решения за потребителите. Във връзка с развитие на дейността си, компанията търси: Senior Networking Administrator.

Отговорности

• Участва активно в проектирането на комуникационни мрежи, изграждане и поддържане на платформи, конфигуриране и поддържане на мрежови услуги.
• Отговаря за състоянието и функционирането на разработените програмни продукти и системи;
• Отговаря за правилната диагностика и контрола на състоянието на IT оборудването / софтуер, хардуера, периферни и мобилни устройства, мрежовата свързаност/ в компанията съгласно техническите спецификации и вътрешните правила, като своевременно предлага подобрения.
• Анализира и следи параметрите на системите с цел оптимизация и повишаване нивото на надеждност и сигурност при работа на потребителите
• Грижи се за предотвратяване на кризисни ситуации и оптимизира начините за справяне с тях;
• Поддържа и обновява техническата документация с навременно отразяване на всички промени;
• Отговаря за своевременните периодични актуализации на операционните системи и приложен софтуер;
• Работи в тясно сътрудничество със сътрудници от екип Хелп деск, фийлд инженери, както и с инженери и консултанти от II и III ниво на поддръжка
• Провежда периодични обучения на колегите за новостите в областта, запознава новопостъпили служители с базите данни и приложните сървъри;
• Работи по проекти, в екип със служители от други звена;
• Извършва периодични проучвания на пазара и предлага закупуване на нова съвременна техника
• Отчита времето и качеството на работа по различните проекти.

Изисквания и необходими умения

• Висше техническо образование, релевантно за позицията;
• Професионален опит на релевантна позиция в информационни технологии - минимум 3-4 години;
• Умения за оптимизация на процеси и изготвяне на съответните технически задания
• Опит в работата със системи за наблюдение и/или работа в NOC или SOC
• Познания в администриране на Linux базирани операционни системи; в администриране на TCP/IP LAN's (OSPF,BGP,VLAN routing, VTP, Spanning Tree,VOIP, Load balancing, wireless)
• Познания и умения в работа с мрежи LAN и Wi-Fi, VPN, Firewall: в конфигуриране на мрежови устройства на Cisco и DELL
• Познания и умения в областта на SDN – Cisco Application Centric Infrastructure
в областта на Data Center infrastructure; в конфигурация и разрешаване на проблеми с Firewall технологии (ASA,FWSM), WAN,DNS и мрежова сигурност;
• Добро ниво на технически английски език
• Много добри организационни умения
• Умения за общуване с колеги , съвместна работа по проекти, работа в екип.

Ние Ви предлагаме

Възможност за професионална изява и развитие в утвърдена, стабилна технологична компания. Много добро възнаграждение по трудов договор в диапазона 3700 - 4300 лв бруто в зависимост от квалификацията и компетенциите.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД. С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г.

Информация за контакт

Телефон: 02 873 95 94

JobTiger Banner