СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Senior Networking Administrator
работа от вкъщи
длъжност на пълно работно време

Senior Networking Administrator

работа от вкъщи длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент е разрастваща се и динамично развиваща се технологична компания в областта на телекомуникациите, в района на гр. Варна, която предоставя широк кръг интегрирани телекомуникационни услуги и решения за потребителите. Във връзка с развитие на дейността си, компанията търси: Senior Networking Administrator

Отговорности

• Участва активно в проектирането на комуникационни мрежи, изграждане и поддържане на платформи, конфигуриране и поддържане на мрежови услуги.
• Отговаря за състоянието и функционирането на разработените програмни продукти и системи в компанията; Анализира и следи параметрите на системите с цел оптимизация и повишаване нивото на надеждност и сигурност при работа на потребителите
• Отговаря за правилната диагностика и контрола на състоянието на IT оборудването / софтуер, хардуер, периферни и мобилни устройства, мрежовата свързаност/ в компанията съгласно техническите спецификации и вътрешните правила, като своевременно предлага подобрения.
• Отговаря за управление на: Мрежата EDGE част : предимно суичове — чист L2, над 150 у-ва от различен вендор / развитие и планиране ; Войп: sip спецификация; ss7 сигнализации ( интеркънект с всички оператори ); Билинг; сървъри за маршутизация и клиентски оторизации; настройки на крайни устройства за клиенти и поддръжка на съществуващи; Телефонна централа ТКВ; система за преносимост на номера (изготвена по разписан протокол за комуникация м/у операторите в областта ); 3- TV : коаксиална телевизия през COАX ; dvb-c спецификация; dvb-c приемници – конфигурация; преносна среда / честотен диапазон ; 4 - iptv / готова нова платформа /
• Мониторинг / бекъпи /аларми / автоматизации / управления на специфични решения както за ТКВ, така и клиентски такива.
• Поддържка и обновяване на техническата документация с навременно отразяване на всички промени;
• Работи в тясно сътрудничество със сътрудници от екип Хелп деск, / II и III ниво support/;
• Работи по проекти, в екип със служители и от други звена; Отчита времето и качеството на работа по различните проекти.

Изисквания и необходими умения

• Висше техническо образование, релевантно за позицията;
• Професионален опит на релевантна позиция в информационни технологии - минимум 3-4 години;
• Умения за оптимизация на процеси и изготвяне на съответните технически задания
• Опит в работата със системи за наблюдение и/или работа в NOC или SOC
• Познания в администриране на Linux базирани операционни системи; в администриране на TCP/IP LAN's (OSPF,BGP,VLAN routing, VTP, Spanning Tree,VOIP, Load balancing, wireless)
• Познания и умения в работа с мрежи LAN и Wi-Fi, VPN, Firewall: в конфигуриране на мрежови устройства на Cisco и DELL
• Познания и умения в областта на SDN – Cisco Application Centric Infrastructure
в областта на Data Center infrastructure; в конфигурация и разрешаване на проблеми с Firewall технологии (ASA,FWSM), WAN,DNS и мрежова сигурност;
• Добро ниво на технически английски език
• Много добри организационни умения
• Умения за общуване с колеги , съвместна работа по проекти, работа в екип.

Ние Ви предлагаме

Възможност за професионална изява и развитие в утвърдена, стабилна технологична компания. Много добро възнаграждение по трудов договор в диапазона 3000 - 5000 лв нето в зависимост от професионалния опит в областта компетенциите.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД. С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г.

Информация за контакт

Телефон: 02 873 95 94

JobTiger Banner