Clippings Bulgaria
20 - 50 служителя
Senior QA Automation Engineer
София-град
длъжност на пълно работно време
ITCD