ЛД ООД
Сервизен специалист
София
длъжност на пълно работно време

Сервизен специалист

София длъжност на пълно работно време

За нас

ЛД ООД е българо-немско дружество, което предлага голямо разнообразие от машини; машинни единици; компоненти за автоматизация; инструменти и консумативи
Вече 28 години екипът ни гради взаимоотношенията си с контрагенти от чужбина и страната на принципите на дългосрочно сътрудничество.
Нашите партньори са водещи европейски производители, сертифицирани по ISO 9001, известни с високото качество на продуктите си.

Отговорности

СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Отговорен за инсталация, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно сервизиране на предлаганото от Компанията оборудване, машини и съоръжения. Извършва диагностициране и отстраняване на проблеми включващи, но не ограничаващи се до пневматични, хидравлични, топлообменни оборудвания и системи на място при клиента и в сервизните бази на дружеството.
Извършва планова поддръжка на база сервизният календар на компанията, като документира извършените дейности в електронната база данни на ЛД ООД и прави препоръки за подобряване ефективността на работата на съоръженията.
Разпознава и диагностицира потенциални повреди по оборудването или опасни условия на работа, като уведомява за това мениджър сервиз.
Извършва монтаж и профилактика на хидравлични и пневматични тръбни пътища и съединения с различни размери и присъединявания. Дейностите могат да включват тръбни пътища от/към различни части на оборудвания и системи, тръбни окачвания и мостове разположени вътре и извън сградите, както и работа на височина.
Носи отговорност и гарантира, че цялата извършвана работа е съгласно препоръките на производителите на оборудване и е в съответствие с политиките и процедурите на ЛД ООД.
Отговаря за правилната експлоатация, почистване, грижи за инструменти, части, материали, и автопарк на компанията на място при клиента, на път и в сервизните бази на дружеството.
Отговорен за осигуряване на присъствие на място при клиента, в извънредни ситуации на аварии, при отсъствие на друга налична техническа експертиза на дружеството.
Използва подходящи лични предпазни средства, включително, но не ограничаващи се до предпазни очила, щитове за лице, защита на слуха, предпазни обувки, ръкавици и престилки.

Изисквания и необходими умения

КВАЛИФИКАЦИИ
Изброените изисквания в настоящата работна характеристика са представителни за необходимите знания, умения и/или способности. За да изпълни успешно тази работа, дадено лице трябва да може да изпълнява всяко основно задължение много добре.

ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ТРУДОВ ОПИТ
Инженерно образование или технически практики с инженерна насоченост. Опит в обслужването и пускането в експлоатация на оборудване и системи. Възможност за четене на технически чертежи. Ръчен опит в инструментариум / електроника, откриване на неизправности и ремонти на пневматични инсталации. Желателно е възможността за използване на тестово оборудване и познания за различни инструменти.

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
Владеене на английски език на ниво даващо възможност за самостоятелно разчитане на технически ръководства и спецификации.

KOMПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
Добро ниво на работни познания за MS Office, както и възможности за усвояване на софтуер свързан с изпълнение на работните задължения.
ПОЗНАНИЯ ЗА ПРОДУКТИ
От съществено значение е разумното познаване на продуктовата гама на Компанията или възможността и желанието за бързо натрупване на знания и умения свързани с изпълнение на работните задълженията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАЧЕСТВА
Разчитане на собствените сили - способност и желание да се справя с рутинни дейности и/или пикови натоварвания, които може да срещне в процеса на работа в Сервиза.
Инициатива - да може да използва свободата на собствена си преценка и да взема адекватни решения, когато се сблъсква с оперативни или персонални проблеми.
Внимание към детайла - вниманието към детайла е от решаващо значение, тъй като това е способността да се поддържа отлично и константно ниво на изпълнение на отделните възложени задачи на Сервиза. Правилното разбиране, че дадена задача е завършена, единствено когато всички нейни детайли са завършени качествено, успешно и навреме е ключова за успешният профил на позицията.
Мотивация - способност за отлично планиране и изпълнение на възложените задачи без необходимост от постоянен надзор.

Информация за контакт

Телефон: +359 2 9269027

VCD