Шлосер-монтьор
Sofia
длъжност на пълно работно време

Шлосер-монтьор

Sofia длъжност на пълно работно време

За нас

"Ен Ер Консултинг" ЕООД е нова бързоразвиваща се компания, която цени своите служители. Ние сме специализирани в ремонта и поддръжката на превозни средства и в други специфични дейности и услуги. Наши клиенти са големи международни компании. Във връзка с разширяване на нашата дейност търсим да назначим квалифицирани и мотивирани специалисти.

Отговорности

• Изпълнява шлосерски операции и извършва монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения;
• Разчита техническа документация, включваща конструктивни чертежи за сглобяваното изделие, спецификация на детайлите, участващи в конструкцията, паспорти на изделия, технически и експлоатационни изисквания, технологични карти и схеми за сглобяване;
• Избира и работи с подходящите за изпълнение на трудовата задача шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, уреди и приспособления.
• Развива и завива винтови съединения, извършва монтаж и демонтаж на машини, линии и съоръжения в производствените участъци, сглобява и разглобява съединения;
• Прави измервания с линеен или ъглов нониус, микрометрични, лостово-механични и др.; специални, високопроизводителни и автоматични измервателни уреди, уреди с висока степен на точност, както и електронни измервателни и диагностични уреди в съответствие с особеностите на машините и съоръженията;

Изисквания и необходими умения

• Средно/Висше техническо образованаие.;
• Практически познания и опит - 1 година;
• Наличие на документ за завършено образование - подходящо за длъжността;
• Добри теоретични познания по специалността;
• Възможност за самостоятелно извършване дейности и работа в екип;
• Познаване на изискванията за безопасност при работа с електрически уредби;

Ние Ви предлагаме

Ние предлагаме
• Коректни трудови взаимоотношения;
• Обучение според стандартите на компанията и вътрешната ѝ система за обучение;
• Мотивиращо възнаграждение
• Премии за Великден и Коледа
VCD