Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД
Шлосер - монтьор
Варна
длъжност на пълно работно време

Шлосер - монтьор

Варна длъжност на пълно работно време

За нас

„Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД е най-голямото кораборемонтно и корабостроително предприятие в България. Производствените мощности ни позволяват да извършваме ремонти и преустройства на кораби до 100 000 DWT. Нашето предприятие е специализирано в ремонта и преустройството на танкери, кораби със сухи товари, контейнеровози, газовози и др.

„Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД е част от „Индустриален холдинг България“, акционерно дружество управляващо портфолио от компании от различни сфери – машиностроене, морски транспорт, кораборемонт и корабостроене, пристанищна дейност и др.

Отговорности

- Разчертаване по чертежи на детайли със сложна конфигурация;
- Шабароване на плоскости и на криволинейни повърхнини и проверка за качеството на шабароването;
- Стендови изпитания на механизми;
- Участие при ремонта и монтажа на голямогабаритни машини, агрегати, съоръжения автоматични линии и средства за транспрот под ръководството и надзора на високо-квалифициран монтьор;

Изисквания и необходими умения

- Средно образование и курс за професионална подготовка;
- Придобита правоспособност 4-5 разряд;

Ние Ви предлагаме

- Работа в стабилна фирма, част от Индустриален Холдинг България
- Допълнителна здравна застраховка
- Ваучери за храна
- Възможност за професионално развитие чрез надграждащо допълнително обучение за повишаване на квалификационното ниво
- Работно облекло
Zaplatomer Banner