Софтранском ООД
Шофьор – Дистрибутор с категория „В“
гр. Костинброд
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
VCD