BULATSA
Системен администратор в сектор “Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация” (СОИПРИ) в София
София
длъжност на пълно работно време

Системен администратор в сектор “Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация” (СОИПРИ) в София

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Системният администратор в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса, съоръжения и системи в сектора.

Изисквания и необходими умения

Повече информация за позицията и изискванията, както и за начина на кандидатстване, можете да откриете на сайта на BULATSA - www.bulatsa.com, секция „Инфоцентър“, раздел „Кариери“.

Информация за контакт

Телефон: (02) 9371312, (02) 9371787

ITCD