АКСОН България АД
Служител подготовка на заявки в склад (Пикър)
Ул. Георги Караславов 14а
full-time
Between 1000 and 1500 bgn
VCD