Силвър Стар
more than 300 служителя
Служител в отдел Човешки ресурси
гр. София
full-time
VCD