HRS Bulgaria
50 - 300 служителя
Служители подреждане на дрехи (временна заетост)
Чирпан
part-time
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner