НО"Малки български хора"
под 5 заети служителя Кандидатстване Виж работодателя
Социален работник в Център за социална рехабилитация и интеграция
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Социален работник в Център за социална рехабилитация и интеграция

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Национална организация"Малки български хора" е неправителствена организация работеща в подкрепа на хората с нисък ръст в страната. За дейността на нашия център за социални услуги търсим да назначим социален работник, който да стане част от нас и да подпомогне работата на нашия екип.
Търсим човек със сърце и отдаденост към нашата кауза, човек който желае да се развива в областта в която работим.

Отговорности

Работа с деца и възрастни с физически увреждания - води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга; изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади и седмичен работен график на специалистите; участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове; консултира потребителите, участва в дейности и занимания с тях; поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др., по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на социалната услуга.

Изисквания и необходими умения

- Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалности – “Социална педагогика “ или “Специална педагогика “ или други със социално - педагогическа насоченост.
- С предимство ще се считат кандидати с опит в областта на социалните услуги за хора с физически увреждания.
- Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип и познания в организацията на работа в социалните услуги, позитивна нагласа за работа с лица с физически увреждания, компютърна грамотност.
- Ще се радваме да притежавате шофьорска книжка категория Б
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner